Nghiên cứu

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

12/02/2014 - 3909 lượt xem

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 68 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ/ Viện trong thời gian ít nhất 60 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến.

Thông tin góp ý xin gửi về:

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Trưởng ban phụ trách, Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Di động: 0912967575; Email: hieu@mpi.gov.vn

Tệp đính kèm:

- Totrinh166_LuatDN

- DuthaoLuatDN(suadoi)_lan5

- TotrinhChinhphu_LuatDN-1.doc

- DuthaoLuat%20DN.doc

DuthaoTotrinhLuat(suadoi).pdf

- DuthaoLuatDN(suadoi)_lan3.pdf

- ThuyetminhchitietduthaoLuatDN(suadoi).pdf

- BCgiaitrinhgopycuacacBovaNganhvaoduthaoLuatDN(suadoi).pdf

- BCtongketthihanhLuatDN2005.pdf

- BCdanhgiatacdongLuatDN(suadoi).pdf

Các bài tham khảo thêm:

- http://baodautu.vn/lam-ro-khai-niem-nha-dau-tu-nuoc-ngoai.html

- http://baodautu.vn/de-lam-kinh-doanh-hap-dan-hon-gui-tiet-kiem.html

- Báo cáo nghiên cứu "Doanh nghiệp xã hội tại Việt nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách"

- Tự do kinh doanh thì phải là hậu kiểm