Nghiên cứu tác động của chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2004-2008, và đề xuất chương trình cho giai đoạn mới (Đề tài năm 2009)
Nghiên cứu

Nghiên cứu tác động của chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2004-2008, và đề xuất chương trình cho giai đoạn mới (Đề tài năm 2009)

16/10/2009 - 2787 lượt xem

---


Tin tức khác