Bảo vệ cổ đông thiểu số: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị cho sửa đổi Luật Doanh nghiệp.
Nghiên cứu

Bảo vệ cổ đông thiểu số: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị cho sửa đổi Luật Doanh nghiệp.

17/12/2013 - 3740 lượt xem

 

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Bảo vệ cổ đông thiểu số: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị sử đổi luật doanh nghiệp

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phan Đức Hiếu, Trưởng ban, Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cơ sở lý luận theo các thực tiễn quốc tế tốt về bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số như quyền, cơ chế bảo vệ và pháp luật bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số; đánh giá thực trạng bảo vệ cổ đông thiểu số trong thực tiễn quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số kiến nghị cụ thể nhằm phát huy vai trò của pháp luật về doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Cổ đông thiểu số và các văn bản pháp lý liên quan; các quy định của pháp luật nước ngoài và các thực tiễn quốc tế tốt về bảo vệ cổ đông thiểu số; thực trạng bảo vệ cổ đông thiểu số hiện nay ở nước ta

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

- Về không gian: đề tài thực hiện cho Việt Nam. Về kinh nghiệm quốc tế sẽ chọn lọc một số trường hợp tiêu biểu

- Về thời gian: Các nguồn tin điện tử được khai thác trong khoảng 10 năm trở lại đây, từ khi Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực.

- Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu về cơ sở lý luận, thực trạng bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần nói chung, chủ yếu là các công ty có sở hữu ngoài nhà nước.

- Phương pháp nghiên cứu:

     + Phương phápphân tích, tổng hợp tài liệu;

     + Phương pháp chuyên gia.

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài được kết cấu như sau:

Mở đầu

Chương I: Cơ sở lý luận bảo vệ cổ đông thiểu số

Chương II: Thực trạng bảo vệ cổ đông thiểu số tại Việt Nam

Chương III: Kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo vệ cổ đông thiểu số tại Việt Nam

Kết luận

6. Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu năm 2014 đánh giá: Xuất sắc

7. Báo cáo của đề tài được lưu tại: Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi