Tin tức

Lớp tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại tỉnh Phú Thọ

27/03/2006 - 1141 lượt xem

Tại khóa tập huấn, các giảng viên đã truyền đạt các nội dung chính của Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư 2005, bao gồm mục tiêu xây dựng Luật, tinh thần chung của Luật và các quy định cụ thể trong hai Luật.

Các giảng viên đã giải đáp nhiều câu hỏi của các học viên liên quan tới bài giảng, đồng thời tạo điều kiện để học viên phản ảnh những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện hai luật ở địa phương. Các vấn đề được phản hồi sẽ giúp ích nhiều cho các cán bộ nghiên cứu, các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành hai luật.