Tin tức

Toạ đàm "Cách sử dụng và khai thác hiệu quả Bộ dữ liệu Điều tra doanh nghiệp năm 2005 - 2006"

11/07/2008 - 1069 lượt xem

Tham gia Toạ đàm ngoài các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý KTTƯ còn có một số cán bộ nghiên cứu, đại biểu của các Bộ, ngành, các Viện nghiên cứu và trường đại học.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Lê Xuân Bá, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, các đại biểu tham dự đã nghe phần trình bày giới thiệu chung và một số hướng dẫn nhằm khai thác hiệu quả Bộ dữ liệu điều tra này. Nội dung cụ thể được thể hiện qua các phần:

1. Tổ chức điều tra doanh nghiệp

2. Nội dung điều tra

3. Phương pháp điều tra

4. Tổng hợp và phổ biến thông tin

5. Cung cấp thông tin và phối hợp điều tra

6. Giới thiệu cơ sở dữ liệu hàng năm

7. Giới thiệu cơ sở dữ liệu năm 2005-2006

8. Giới thiệu đĩa CD_DN 2000 - 2005

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số chỉ tiêu điều tra và cách thức để kết nối giữa các kết quả điều tra qua các năm với nhau, đồng thời cũng đề nghị phía các chuyên gia của Tổng cục Thống kê cần bổ sung một số chỉ tiêu nữa trong Bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp 2005 và 2006 để tạo sự đồng bộ khi sử dụng dữ liệu đó làm căn cứ trong các nghiên cứu được tốt hơn