Tin tức

Hội thảo "Định lượng giá trị tài nguyên của Việt Nam"

30/07/2008 - 1216 lượt xem

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Hội thảo đã nghe trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu của TS. Patricia Silva, nhà nghiên cứu của Khoa Kinh tế trường Đại học Tổng hợp Copenhagen. Nội dung báo cáo được thể hiện qua 4 phần:

1. Tăng trưởng và sự bền vững

2. Đo lường phúc lợi: Lý thuyết và bằng chứng

3. Định lượng giá trị tài nguyên của Việt Nam

4. Đánh giá chung và các kiến nghị chính sách

Các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo, đánh giá cao kết quả nghiên cứu cả về nội dung và phương pháp nghiên cứu cũng như sự phối hợp có hiệu quả cao giữa các chuyên gia nghiên cứu của Việt Nam và Đan Mạch, đồng thời các đại biểu cũng góp ý một số hướng nghiên cứu trong thời gian tới nhằm mục tiêu giúp cho công tác hoạch định chính sách về quản lý tài nguyên, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam.