Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

16/03/2009 - 1024 lượt xem

Trách nhiệm chính:

Chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ Ban Chính sách Phát triển Nông thôn của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung (CIEM) triển khai nghiên cứu về Các hình thức liên kết của hộ nông dân trong cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm

Thời gian làm việc khoảng 4 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Sản phẩm nghiên cứu là 01 báo cáo bằng tiếng Việt về "Các hình thức liên kết của hộ nông dân trong cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm”.

Báo cáo cần phân tích, làm rõ những nội dung sau:

- Làm rõ vai trò và sự cần thiết của hợp tác trong cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm;

- Phân tích thực trạng hoạt động cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm của hộ nông dân;

- Làm rõ các hình thức liên kết của hộ nông dân trong cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm;

- Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh liên kết trong cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm cho hộ nông dân.

Nhiệm vụ chính:

 • Soạn thảo đề cương nghiên cứu theo các nội dung nói trên
 • Thống nhất được đề cương với nhóm nghiên cứu của Ban Chính sách Phát triển Nông thôn của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TƯ (CIEM)
 • Tập hợp các tài liệu, số liệu đã có sẵn như: Các báo cáo đánh giá thực trạng phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của hộ nông dân; định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn; các chính sách đối với cung ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, chính sách thương mại hàng nông sản; hệ thống số liệu thống kê, số liệu điều tra về HTX, về kinh tế hộ, về thương mại hàng nông sản .v.v
 • Phối hợp với nhóm nghiên cứu của Ban Chính sách Phát triển nông thôn, CIEM triển khai các khảo cứu ý kiến các Bộ, ngành liên quan để có được những thông tin cập nhật nhất về tình hình phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của kinh tế hộ phục vụ cho việc xây dựng báo cáo nghiên cứu.
 • Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu về các hình thức liên kết trong cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm của kinh tế hộ trong nông thôn
 • Thảo luận và thống nhất với nhóm nghiên cứu của Ban Chính sách Phát triển Nông thôn, CIEM về những kết quả nghiên cứu đạt được.
 • Trao đổi và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia am hiểu về kinh tế hộ ở Việt Nam, chuyên gia về thương mại hàng nông sản để chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo.

Yêu cầu công việc:

 • Triển khai các công việc của hoạt động tư vấn phù hợp kế hoạch, yêu cầu đặt ra của CIEM.
 • Thống nhất với nhóm nghiên cứu của Ban Chính sách Phát triển nông thôn, CIEM về phương pháp tiếp cận và cách thức triển khai nghiên cứu.
 • Tổng quan tài liệu trong lĩnh vực, làm việc với các tổ chức và cá nhân có quan liên quan để thu thập thông tin cần thiết.
 • Chuẩn bị báo cáo tổng hợp nghiên cứu về đánh giá các hình thức liên kết của kinh tế hộ trong cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm.
 • Chuẩn bị các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu.

Tiêu chuẩn:

 • Có bằng trên đại học về kinh tế nông nghiệp; kinh tế phát triển hoặc tương đương
 • Có kinh nghiệm trong nghiên cứu kinh tế hộ nói chung và kinh tế hộ ở nông thôn nói riêng. Ưu tiên người có kinh nghiệm về nghiên cứu kinh tế hộ ở Việt Nam
 • Có kiến thức về thể chế, chính sách phát triển kinh tế hộ, chính sách thương mại.
 • Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

Đề nghị gửi Đề xuất nghiên cứu và các Lý lịch chi tiết (CV) của chuyên gia bằng tiếng Anh/tiếng Việt qua địa chỉ email: khai@ciem.org.vn; khai@mpi.gov.vn

Hạn nhận CV: Đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2009

Văn phòng Dự án sẽ liên hệ trực tiếp với ứng cử viên đủ tiêu chuẩn trước ngày 24 tháng 6 năm 2009.