THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

16/03/2009 - 1207 lượt xem

Trách nhiệm chính:

Chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ Ban Chính sách Phát triển Nông thôn của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung (CIEM) triển khai nghiên cứu về Ảnh hưởng của Luật Đất đai 2003 đối với hộ gia đình nông thôn.

Thời gian làm việc khoảng 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Sản phẩm nghiên cứu là 01 báo cáo bằng tiếng Việt về “Ảnh hưởng của Luật Đất đai 2003 đối với hộ gia đình nông thôn”.

Mục đích của báo cáo tư vấn nhằm vào:

- Xác định những quy định của Luật Đất đai 2003 có ảnh hưởng tới huy động và phân bổ nguồn lực cho phát triển của hộ gia đình nông thôn.

- Đánh giá ảnh hưởng về kinh tế - xã hội - môi trường của thực hiện Luật Đất đai 2003 đối với phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn cả về tích cực và hạn chế.

- Đề xuất kiến nghị giải pháp chính sách hoàn thiện Luật Đất đai.

Yêu cầu nhiệm vụ đối với tư vấn:
 

- Tư vấn cần xác định rõ cách tiếp cận và phương pháp khoa học để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu vấn đề trên đây;

- Tư vấn tự tổ chức quá trình nghiên cứu bàn giấy và khảo cứu thực tế (nếu cần);

- Tư vấn phải xây dựng được 01 báo cáo kết quả nghiên cứu đáp ứng các mục tiêu đã nêu trên;

- Làm việc thống nhất nội dung và cách tiếp cận với Ban NCCSKTNT trước khi triển khai;

- Hoàn thành hợp đồng nghiên cứu sau khi báo cáo kết quả nghiên cứu được Ban CSKTNT thông qua.

Tiêu chuẩn:
 

  • Có bằng trên đại học về kinh tế nông nghiệp; kinh tế phát triển hoặc tương đương
  • Có kinh nghiệm trong nghiên cứu kinh tế hộ. Ưu tiên người có kinh nghiệm nghiên cứu về lĩnh vực đất đai.
  • Có kiến thức về thể chế, chính sách đổi mới phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam.
  • Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

Đề nghị gửi Đề xuất nghiên cứu và các Lý lịch chi tiết (CV) của chuyên gia bằng tiếng Anh/tiếng Việt qua địa chỉ email: khai@mpi.gov.vn hoặc khai@ciem.org.vn

Hạn nhận CV: Đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2009

Văn phòng Dự án sẽ liên hệ trực tiếp với ứng cử viên đủ tiêu chuẩn trong ngày 16 tháng 9 năm 2009.


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi