Tin tức

Thông báo tuyển Chuyên gia tư vấn

19/03/2009 - 1228 lượt xem

Trách nhiệm chính:

Hai chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ Trung tâm Tư vấn và Đào tạo của Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) triển khai nghiên cứu về "các biện pháp chính sách nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hộ của doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững".

Nhiệm vụ chính:

- Soạn thảo đề cương nghiên cứu và thống nhất được đề cương với nhóm nghiên cứu của Trung tâm Tư vấn và Đào tạo của CIEM về các biện pháp chính sách nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội của công ty theo hướng phát triển bền vững.

- Phối hợp với nhóm nghiên cứu của Trung tâm Tư vấn và Đào tạo, CIEM triển khai các khảo cứu lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan để có được những thông tin cập nhật về tình hình thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng báo cáo nghiên cứu.
- Xây dựng báo cáo thổng hợp kết quả nghiên cứu.
Trao đổi và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia để chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo.

Yêu cầu công việc:

- Triển khai các công việc của hoạt động tư vấn phù hợp kế hoạch, yêu cầu đặt ra của CIEM.
- Thống nhất với nhóm nghiên cứu của Trung tâm Tư vấn và Đào tạo, CIEM về phương pháp tiếp cận và cách thức triển khai nghiên cứu.
- Tổng quan tài liệu trong lĩnh vực, làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan để thu thập thông tin cần thiết.
- Chuyển bị báo cáo tổng hợp nghiên cứu.
- Chuẩn bị các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu.
- Tổ chức các cuộc tọa đàm và hội thảo trong quá trình nghiên cứu và kết thúc.

Tiêu chuẩn:

- Có bằng trên đại học về kinh tế phát triển hoặc tương đương
- Có kinh nghiệp trong nghiên cứu và lĩnh vực có liên quan.
- Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

Đề nghị gửi Đề xuất nghiên cứu và các Lý lịch chi tiết (CV) của Chuyên gia bằng tiếng Anh cho: Chị Đỗ Thị Hồng Giang, Văn phòng Dự án CIEM - DANIDA, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội; Email: giangdh@ciem.org.vn, trước ngày 08/04/2009.
Văn phòng dự án dẽ liên hệ trực tiếp với ứng cử viên đủ tiêu chuẩn trước ngày 12/04/2009