Tin tức

Thông báo buổi Hội thảo: "Điều tra Hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam 2008"

21/07/2009 - 1136 lượt xem

Trong khôn khổ dự án "Hỗ trợ Chương trình phát triển Doanh nghiệp-BSPS" do Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) tài trợ, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo ""Điều tra Hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam 2008" nhằm giới thiệu một số kết quả từ các cuộc điều tra Hộ gia đình nông thôn Việt Nam 2008.

Trân trọng kính mời./.