Hội thảo

Hội thảo: "Vai trò của báo chí trong việc chống tham nhũng và thúc đẩy phát triển lành mạnh Khu vực kinh tế tư nhân - Kinh nghiệm Trung Quốc"

06/08/2004 - 1556 lượt xem

Tại hội thảo, Giáo sư Hu Zhenrong và Giáo sư L‎i Jidong, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát thanh và truyền hình quốc gia Bắc Kinh và trường Đại học Phát thanh Truyền hình Bắc Kinh, trình bày tham luận "Vai trò của báo chí trong việc chống tham nhũng và thúc đẩy phát triển lành mạnh khu vực kinh tế tư nhân: Kinh nghiệm Trung Quốc”. Hai giáo sư xem xét lịch sử phát triển của tham nhũng và chống tham nhũng; đánh giá vai trò của các phương tiện truyền thông như những người giám sát tham nhũng và thúc đẩy sự phát triển của một khu vực kinh tế tư nhân "sạch" ở Trung Quốc. Từ năm 1978, khi Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách và mở cửa, tham nhũng đã trở thành một hiện tượng và mối quan tâm lớn ở nước này. Bốn làn sóng tham nhũng đã diễn ra gần như đồng thời với sự hình thành bốn hệ thống thị trường:

- làn sóng thứ nhất gắn với sự ra đời của thị trường hàng tiêu dùng và lên đến đỉnh điểm đầu những năm 1980.

- làn sóng thứ hai gắn với sự ra đời thị trường hàng sản xuất bắt đầu vào giữa những năm 1980 kéo dài đến đầu năm 1990 với sự tăng trưởng nhanh chưa từng có của nền kinh tế.

- làn sóng thứ ba đạt đỉnh cao vào giữa những năm 1990 khi chính phủ thiết lập thị trường các yếu tố sản xuất: thị trường chứng khoán, bất động sản, thị trường vốn…

- làn sóng thứ tư diễn ra xung quanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái tổ chức tài sản nhà nước hiện nay.

với nhiều hình thức tham nhũng đa dạng và nhiều biến thái phù hợp với đặc thù của từng giai đoạn phát triển.

Kinh nghiệm đối với Chính phủ là phải nghiên cứu, dự đoán các hình thức và đặc trưng của tham nhũng dự kiến sẽ phát sinh cùng với những chính sách cải cách mới, thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết hiệu quả hơn là các biện pháp chống lại khi tham nhũng đã phát sinh.