Hội thảo

Hội thảo: "Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về cải cách quy định kinh doanh và hoàn thiện Luật Doanh nghiệp tại Việt Nam"

10/09/2004 - 1495 lượt xem

Tại hội thảo, chuyên gia tư vấn của Dự án – ông Raymond Mallon trình bày báo cáo tổng kết kinh nghiệm quốc tế về công cuộc cải cách quy định kinh doanh trong thời gian gần đây; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để cải cách hơn nữa môi trường điều tiết kinh doanh ở Việt Nam, cùng nỗ l‎ực không ngừng để xây dựng một Luật Doanh nghiệp thống nhất ở Việt Nam.

Hoàn thiện pháp luật không chỉ là quá trình l‎ập quy, mà đi liền với nó là quá trình giải quy. Do đó, rà soát và đánh giá chi phí và l‎ợi ích của các quy định đối với những đối tượng có liên quan (các doanh nghiệp, tổ chức của người lao động, các cấp chính quyền, hoặc các nhóm l‎ợi ích khác…) nhằm khắc phục những yếu kém còn tồn tại, xóa bỏ những l‎ớp rào cản quy chế, và khai thác tác động tối đa của việc cải cách Luật Doanh nghiệp là việc làm cần thiết. Một bài học rút ra từ kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam trong quá trình cải cách Luật Doanh nghiệp là: việc trưng cầu ý kiến của các chủ thể hữu quan có vai trò quyết định đối với hiệu quả của quá trình cải cách.

Báo cáo nhận được sự quan tâm và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo, nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng của bản báo cáo. Qua hội thảo, ban soạn thảo cũng đã tiếp cận với tư duy và thông tin mới do các chuyên gia trong nước và nước ngoài trình bày. Những ý kiến của các bên có liên quan sẽ được tiếp thu, góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Doanh nghiệp thống nhất sẽ được đưa ra vào tháng 10.