Hội thảo

Hội nghị giữa kỳ Họp mặt doanh nhân trong nước: "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường và dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp"

06/10/2004 - 1483 lượt xem

Chủ trì cuộc Hội thảo: TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW, ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Phú Thọ, với sự tham dự của gần120 đại biểu đại diện Văn phòng Chính phủ, Quỹ hỗ trợ phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài nguyên và môi trường, Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội, các sở, ban ngành của tỉnh Phú Thọ, 7 Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh phía Bắc và hơn 80 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh Phú Thọ.

Hội thảo đã nghe 5 báo cáo của các cơ quan quản lý và 8 tham luận của đại diện các doanh nghiệp. Nội dung chính của cuộc họp mặt này là tập trung đánh giá hiệu quả cung cấp thông tin thị trường và dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp, thực trạng và những vấn đề đặt ra, phân tích tác động của các dịch vụcung cấp thông tin thị trường và dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp; trao đổi những vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chính sách đất đai