Hội thảo

Hội thảo: "Lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định về một số chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với Hợp tác xã"

09/11/2004 - 1573 lượt xem

Tại hội thảo, phần lớn các đại biểu đều nhất trí với bản Dự thảo nghị định. Các ý kiến đóng góp tập trung chủ yếu vào những vấn đề sau:

1. Về chính sách đóng BHXH: Đề nghị đưa cả 3 chức danh HTX vào diện được đóng bảo hiểm để bảo đảm đoàn kết nội bộ. Nâng mức hỗ trợ lên 50%. Bổ sung thêm quy định đối với cán bộ HTX có thâm niên công tác, bộ đội xuất ngũ, đề nghị được tính cả thâm niên vào đóng BHXH.

2. Về chính sách đào tạo: Giao Liên minh HTX cấp tỉnh tham gia đào tạo các chức danh HTX tại tỉnh. Đề nghị nâng số lần được đào tạo miễn phí từ 1 lên 2 lần cho các chức danh HTX cho phù hợp với nhiệm kỳ bầu của HTX.

3. Về chính sách đất đai: Đối với những HTX cũ hiện đã có đất rồi thì có được giao nữa không? Và nếu diện tích đang sử dụng hiện nay lớn hơn 300 m2 thì giải quyết như thế nào? Đối với HTX nông nghiệp, quy định 300 m2 là quá ít. Đề nghị quy định đối với HTX hiện đã có đất thì giao đúng hiện trạng phần diện tích vượt ra thì phải phải trả tiền thuê; còn đối với HTX mới thì giao tuỳ theo điều kiện nhưng không vượt quá mức bình quân chung của địa phương.

4. Về chính sách vay vốn ưu đãi: Đề nghị Chính phủ phân bổ nguồn vốn ưu đãi cho các ngân hàng thương mại, giao rõ nhiệm vụ và trách nhiệm cho các ngân hàng. Mức vốn cho vay đối với các HTX nông nghiệp khác so với các HTX công nghiệp, đề nghị nâng mức vay lên đến 1 tỷ đồng; nâng mức giảm lãi suất ưu đãi lên 50%.