Hội nghị hội thảo

Báo cáo nghiên cứu “Chuyển công ty nhà nước sang hoạt động thoe Luật doanh nghiệp thống nhất”

18/03/2005 - 1734 lượt xem

Báo cáo nghiên cứu “Chuyển công ty nhà nước sang hoạt động thoe Luật doanh nghiệp thống nhất”

Diễn giả:

- Công ty Kiểm toán và Tư vấn STT.

Bình luận báo cáo và tham luận

- Bà Vũ Thị Hồng Loan, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Cục Tài chính doanh nghiệp.

- Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Nam, Phó trưởng ban Chiến lược phát triển, Tập đoàn Than Việt Nam.

- Ông Chu Hoàng Anh, Phó vụ trường Vụ Chính sách lao động - việc làm, Bộ Lao động TB-XH.

- Ông Đặng Quang Điều, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ.

- Ông Phan Vũ Anh, Trưởng phòng Đối ngoại- Pháp chế, VINACONEX.

- Đại diện các Ban đổi mới doanh nghiệp các tỉnh Phú Thọ, Nam Định, Hà Nam)

- Góp ý của các đại biểu đại diện của các Bộ ngành có liên quan và các doanh nghiệp.

Nội dung:

1. Đại diện Công ty Kiểm toán và Tư vấn STT trình bày tóm tắt báo cáo với các nội dung chính sau:

- Đánh giá việc chuyển đổi công ty nàh nước sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp trong thời gian qua: gồm chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần và giao, bán công ty.

- Luật doanh nghiệp áp dụng đối với công ty nhà nước chuyển đổi và các vấn đề: thành lập và đăng ký kinh doanh; vấn đề chủ sở hữu; sự khác biệt về bộ máy tổ chức quản lý công ty.

- Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước: Kinh nghiệmc ảu Trung quocó, Úc, New Zealand, Đức,... và bài học rút ra cho Việt Nam.

- Các khuyến nghị về chuyển đổi công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp thống nhất: về sửa đổi mô hình tổ chức và bộ máy quản lý của doanh nghiệp trong Luật doanh nghiệp; về vấn đề chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp chuyển đổi; và khuyến nghị về quá trình chuyển đổi.

2. Các bình luận viên và các đại biểu tham dự góp ý, bổ sung thêm cho dự thảo báo cáo liên quan đến phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp, về tập thể người lao động ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, quan hệ giữa mô hình tổ chức mới với hiệu quả đạt được cũng như các khó khăn của các công ty sau chuyển đổi, kết quả của các doanh nghiệp sau giao, bán, phân tích rõ hơn nguyên nhân tại sao phương thức đấu thầu, đấu giá trong bán doanh nghiệp chưa được áp dụng ngoại trừ trường hợp của Công ty Cơ khí nông nghiệp Hải Phòng.