Hội thảo

Hội thảo: "Đánh giá tác động của hội nhập kinh tế đối với nghèo đói trong tiểu vùng Sông Mê kông mở rộng: Trường hợp Việt Nam"

15/06/2005 - 1690 lượt xem

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia Ngân hàng châu á tại Manila, các cơ quan trung ương của Việt Nam, các nhà khoa hoc trong nước, đại diện của hai tỉnh Tây Ninh và Quảng Trị.

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề sau:

1. Trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu của dự án.

2. Trình bày tình hình phát triển của hai tỉnh nằm trên các tuyến đường kết nối trong tiểu vùng là Quảng Trị và Tây Ninh

3. Trình bày về sự hình thành, phát triển và triển vọng của các Khu kinh tế nằm trên biên giới trong các hành lang kinh tế: Khu Thương mại lao Bảo (Quảng Trị), Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)

4. Trình bày nghiên cứu trước đây có liên quan đến Dự án (DAN-4).

5. Tìm kiếm các ý kiến đóng góp, đánh giá về phương pháp luận nghiên cứu, cách tiếp cận địa bàn nghiên cứu, cách xác định, đánh giá tác động của hội nhập đến XĐGN.

6. Tìm kiếm các đề xuất, giải pháp để phát huy các tác động tích cực và hạn chế các tác động tiêu cực tới quá trình hội nhập tiểu vùng.