Hội thảo

Hội thảo "Hậu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại địa bàn các tỉnh miền Trung"

08/08/2005 - 1735 lượt xem

Các nội dung bao gồm: kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hoá; quan hệ giữa tăng trưởng của DN CPH và cơ cấu chủ sở hữu nhà nước tại DN CPH; nguyên nhân của sự tăng trưởng hoặc giảm sút sau CPH; chính sách khuyến khích cổ phần hoá; những vấn đề phát sinh sau cổ phần hoá như đất đai, quyền sở hữu tài sản, vấn đề vốn và quan hệ với ngân hàng, quản trị doanh nghiệp sau CPH,...; những vấn đề trong quá trình triển khai CPH và những kết quả khác biệt của điều tra lần này so với điều tra năm 2002; một số dự kiến đề xuất kiến nghị chính sách và so sánh sự khác biệt giữa đặc điểm của DN sau CPH tại các tỉnh miền Trung và cả nước nói chung. Các vấn đề về chính sách lao động trong DN cổ phần hoá và những vấn đề về lao động sau cổ phần hoá cũng được nêu ra tại hội thảo.

Đại diện của các sở, ban ngành, các doanh nghiệp cổ phần hoá tại 10 tỉnh miền Trung báo cáo về thực trạng các vấn đề trong cổ phần hoá và các vấn đề sau cổ phần hoá tại địa phươngnhư việc thực thi các quy định của pháp luật của nhà nước, các chính sách của địa phương, những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình cổ phần hoá và sau cổ phần hoá trên cơ sở có liên hệ với kết quả của cuộc điều tra.

Các đại biểu thảo luận và nêu nhiều ý kiến đồng tình về các vấn đề nổi lên trong và sau cổ phần hoá DNNN và các đặc điểm DN sau cổ phần hoá; việc bán cổ phần công khai theo quy định; lao động và giải quyết lao động dôi dư; quan hệ với các ngân hàng và tổ chức tín dụng; quản lý phần vốn nhà nước tại DN CPH còm mang tính hình thức; chưa nhận thức đầy đủ và đúng đắn về chính sách cổ phần hoá của Nhà nước. Ngoài ra các câu hỏi, các vấn đề thắc mắc nêu ra đã được các các đại biểu tham gia hội thảo trao đổi và giải đáp.