Hội thảo

Hội thảo về "Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn chuyển đổi công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp"

09/09/2005 - 1674 lượt xem

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện chuyển đổi, hình thức chuyển đổi công ty nhà nước và đơn vị phụ thuộc công ty nhà nước, chủ sở hữu phần vốn nhà nước, đối tượng mua phần vốn của công ty;

- Trình tự, thủ tục chuyển đổi công ty nhà nước và đơn vị phụ thuộc công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH có hai thành viên trở lên; bao gồm có các vấn đề về quy trình chuyển đổi, quyết định danh sách và kế hoạch chuyển đổi, trách nhiệm của DN chuyển đổi, nguyên tắc xử lý vốn, tài sản, tài chính và lao động, xác định giá trị doanh nghiệp, xác định vốn điều lệ, điều lệ của DN mới, đăng kýkinh doanh, chuyển quyền sở hữu tài sản,...

- Chính sách đối với doanh nghiệp và người lao động chuyển sang công ty TNHH có hai thành viên trở lên.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung chính của Dự thảo đồng thời tham gia bình luận và góp ý kiến trực tiếp vào Dự thảo Nghị định. Trong đó các ý kiến đóng góp khá đa dạng, từ bố cục của Dự thảo Nghị định đến từng chương, điều cụ thể. Các ý kiến tập trung vào đối tượng áp dụng trong đó các đại biểu tập trung thảo luận về việc nên hay không nên áp dụng đối với các đơn vị phụ thuộc công ty nhà nước; về loại hình doanh nghiệp sau chuyển đổi các đại biểu đánh giá cao kết quả của việc chuyển đổi DNNN sang công ty TNHH một thành viên theo Nghị định 63/2001/NĐ-CP và thảo luận đối với việc chuyển công ty nhà nước sang loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên. Các ý kiến đối với loại hình này nhìn chung còn chưa thống nhất và đề nghị nghiên cứu kỹ hơn. Ngoài ra các vấn đề về tổ chức được giao làm chủ sở hữu, điều kiện chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên, thẩm quyền quyết định và phê duyệt chuyển đổi cũng được các đại diện của các Bộ, ngành và các đại biểu tham gia Hội thảo thảo luận và cho ý kiến.