Hội thảo

Hội thảo “Chính sách thúc đẩy đầu tư vào thị trường bất động sản”

06/10/2005 - 1873 lượt xem

Các diễn giả đã trình bày báo cáo, cũng như đã bình luận, phản biện, về một số nội dung chính của dự án CEG-CIEM, như chính sách đầu tư phát triển thị trường bất động sản tại một số tỉnh, thành phố; khảo sát kinh nghiệm về chính sách đầu tư bất động sản tại Australia và New Zealand; chính sách đầu tư xây dựng bất động sản; tổng quan về chính sách quản lý đất đai và chính sách tín dụng ngân hàng đối với phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.

Qua thảo luận tại hội thảo, một số vấn đề cụ thể đã được nêu lên.

- Vấn đề quy hoạch, thống nhất quy hoạch: Hiện tại các quy hoạch có nhiều loại, nhiều cấp, nhiều cơ quan khác nhau nhưng tính thống nhất về pháp lý còn chưa rõ ràng. Điều này vừa tạo ra những khó khăn trong việc triển khai thực thực về quản lý nhà nước đối với vấn đề quy hoạch vừa lãng phí nguồn lực trong việc hình thành các quy hoạch.

- Vấn đề thực trạng thị trường bất động sản: Thực trạng thị trường hiện nay đang được coi là đóng băng. Tuy nhiên, các thị trường bộ phận có những diễn biến khác nhau. Thị trường cho phát triển công nghiệp vẫn diễn biến bình thường, nhưng có sự dịch chuyển từ các trung tâm sang các địa bàn ít trung tâm hơn. Thị trường dành cho phát triển dịch vụ vẫn đang tiếp tục phát triển.Tuy nhiên, thị trường bất động sản cho phát triển nhà ở đang trầm lắng (cú thể tạm coi là đóng băng).

- Vấn đề tín dụng cho phát triển thị trường bất động sản: Hiện nay, vấn đề cho vay của hệ thống ngân hàng đối với thị trường bất động sản đang là một vấn đề cấp thiết. Tuy nhiên, do những hạn chế của hệ thống ngân hàng về vốn ngắn hạn, về hạn mức tín dụng, hệ thống ngân hàng rất khó tiếp tục mở rộng tín dụng cho thị trường bất động sản. Vấn đề đặt ra cho việc tiếp tục cấp tín dụng cho thị trường bất động sản cần phải có một cách tiếp cận mới chứ không chỉ đơn thuần là giữa ngân hàng và doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản.

- Vấn đề tài chính cho thị trường bất động sản: Vấn đề quan trọng nhất, quyết định nhất cho việc tiếp tục phát triển thị trường bất động sản, suy cho cùng, chính là việc giải quyết các nguồn tài chính đối với đầu tư bất động sản. Việc chưa có, hoặc có ít các định chế tài chính hỗ trợ cho thị trường bất động sản vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Bên cạnh đó, chính sách tài chính công cũng là một vấn đề quan trọng trong việc hỗ trợ cho thị trường bất động sản phát triển. Đó là chính sách thuế phí, chính sách định giá đất, định giá bất động sản.

Trên cơ sở các báo cáo, tham luận và thảo luận, Hội thảo đã rút ra một số kiến nghị sơ bộ như sau:

a. Đối với thị trường bất động sản Việt Nam nói chung

- Cần thống nhất quản lý thị trường bất động sản cả về cơ quan quản lý, cả về cơ chế chính sách và văn bản pháp lý.

- Cần thống nhất về vấn đề quy hoạch, nhất thể hoá vấn đề quy hoạch trong một quy hoạch tổng thể, tránh chồng lấn, xung đột trong các quy hoạch và nâng cao hiệu năng của các quy hoạch. Tuyệt đối không làm quy hoạch treo. Dự án sau 12 tháng không triển khai thì phải thu hồi, vậy, quy hoạch sau bao lâu thì phải thu hồi?

- Cần khơi thông các nguồn vốn đầu tư vào thị trường bất động sản. Nguồn vốn của các nhà đầu tư tiềm năng, nguồn vốn của các thể chế tài chính, nguồn vốn từ nước ngoài.

b. Đối với vấn đề đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam nói riêng

- Cần nhanh chóng thống nhất về vấn đề cấp giấy. Chỉ một cơ quan, cấp một giấy, để tạo tâm lý ổn định cho các chủ bất động sản.

- Cần thực hiện tăng cầu trong ngắn hạn, đặc biệt là hỗ trợ cho các chủ đầu tư để có thể hoàn thành được các bất động sản để các nhà đầu tư nhận được bất động sản, để có thể thế chấp, tham gia thị trường vốn tiếp theo.

- Cần mở rộng nguồn vốn đầu tư vào thị trường bất động sản. Có thể mở rộng diện có yếu tố nước ngoài mua bất động sản đồng thời với kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng có yếu tố nước ngoài.