Hội nghị hội thảo

Hội thảo "Phát triển vùng và hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam"

28/02/2006 - 1246 lượt xem

Khai mạc hội thảo Bà Anna Lindstedt- Đại sứ, Sứ quán Thuỵ Điển và TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý KTTƯ đã nêu rõ mục tiêu và ý nghĩa của báo cáo nghiên cứu chủ đề này.

Mục đích nghiên cứu này là: xem xét mô hình phát triển theo vùng ở Việt Nam và thăm dò tác động của các chính sách khác nhau của Chính phủ có thể được sử dụng nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển của tỉnh địa phương. Một số kết luận chính của bản nghiên cứu đã được rút ra là:

- Cách biệt về thu nhập giữa các tỉnh ở Việt Nam là đáng kể.

- Không có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng xích lại gần nhau (hội tụ) giữa các tỉnh nghèo và các tỉnh giàu. Ngược lại, hồi quy tăng trưởng vô điều kiện cho thấy các tỉnh có mức thu nhập ban đầu cao hơn có xu hướng tăng trưởng nhanh hơn.

- Mặc dù các tỉnh nghèo hơn dường như bị tụt hậu khi so sánh về thu nhập nhưng họ cũng được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của các tỉnh thành công hơn. Hiệu ứng tích cực của sự lan toả theo không gian cho thấy kết quả tăng trưởng của một tỉnh chịu tác động tích cực từ tăng trưởng ở các tỉnh lân cận.

- Sự lan toả theo không gian là đáng kể đối với các tỉnh phía nam nhưng lại không như vậy đối với các tỉnh phía bắc.