Hội nghị hội thảo

Hội thảo “WTO, Hội nhập và phát triển khu vực”

31/03/2006 - 1293 lượt xem

Hội thảo gồm 2 phần chính. Phần thứ nhất tập trung vào thảo luận những vấn đề chính sau đây:

-Lịch sử phát triển của WTO và vòng đàm phán Doha

-Dự báo các lợi ích thu được khi tiến hành tự do hóa thương mại

-Các nguyên tắc của WTO

-Bài học đối với Việt nam trong quá trình gia nhập

Phần thứ hai của Hội thảo đề cập đến xu hướng liên kết kinh tế và các khu vực tự do thương mại (FTA) ở Đông Á. Trong phần này, các đại biểu đã tập trung vào thảo luận:

-Những xu hướng và chuyển biến mới trong liên kết/hội nhập ở Đông Á

-FTA ở Đông Á

-Các tác động của FTA nói chung và đối với Việt Nam nói riêng, và

-Các phản ứng của Việt Nam.