Hội nghị hội thảo

Hội thảo “Kiểm chứng các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 dựa trên mô hình cân bằng tổng thể tính toán được”

07/04/2006 - 1248 lượt xem

Tham dự Hội thảo có một số cán bộ cấp cao và đại diện ban Nghiên cứu Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, các Vụ, Viện nghiên cứu, các trường đại học, các chuyên gia nước ngoài của một số tổ chức có quan tâm, đại diện của Viện nghiên cứu Phát triển Thái Lan cùng các cán bộ nghiên cứu của Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương.

Hội thảo tập trung vào một số nội dung chính sau đây:

1.Giới thiệu lý thuyết về mô hình Cân bằng tổng thể tính toán được (CGE)

2.Giới thiệu về cơ sở dữ liệu và phần mềm WSAMLIB

3.Dự báo một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu cho giai đoạn 2006-2010 và mô phỏng chính sách. Trong phần này, nhóm nghiên cứu đưa ra 5 kịch bản:

- Kịch bản 1: Kịch bản bình thường

- Kịch bản 2: Giá dầu tiếp tục tăng

- Kịch bản 3: Môi trường đầu tư thuận lợi

- Kịch bản 4: Tình hình thế giới kém thuận lợi hơn

- Kịch bản 5: Kết hợp của kịch bản 2 và kịch bản 3.

Tương ứng với mỗi kịch bản là phần dự báo một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô: tốc độ tăng trưởng GDP; tăng trưởng GDP trong nông nghiệp, công nghiệp, và dịch vụ; tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu, và lạm phát.