Hội nghị hội thảo

Tọa đàm "Nhiệm vụ của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường"

12/10/2006 - 1857 lượt xem

Nhiệm vụ của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường là chủ đề có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình cải cách kinh tế cũng như cải cách hành chính của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đồng thời cũng là một nội dung cần thiết phục vụ quá trình soạn thảo luật Quy hoạch và Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội.

Nội dung của buổi tọa đàm tập trung xoay quanh các vấn đề vai trò của các yếu tố trong nền kinh tế thị trường:

- Nhà nước

- Thị trường

- Các tổ chức dân sự

Buổi tọa đàm diễn ra với những thảo luận sôi nổi về các vấn đề trọng tâm nêu trên cùng sự đóng góp ý kiến của các cán bộ đến từ Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, các giảng viên đến từ Đại học Kinh tế quốc dân, đại học Quốc gia Hà Nội, cùng các cán bộ nghiên cứu của Viện Chiến lược phát triển và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương