Hội thảo

Buổi trao đổi trực tuyến về việc thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

03/11/2006 - 1517 lượt xem

Qua buổi đối thoại trực tuyến này, các thành viên Tổ công tác đã giải đáp các câu hỏi về 2 Luật của các nhà doanh nghiệp, luật sư, giảng viên, sinh viên các trường đại học, và mọi người dân có quan tâm tới việc thực hiện 2 bộ luật quan trọng này. Do điều kiện thời gian, nhiều câu hỏi của các bạn chưa được các chuyên gia trả lời ngay trong buổi hội thảo, Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển câu hỏi của các bạn tới Ban thư ký của Tổ công tác.