Hội nghị hội thảo

Thông báo buổi Hội thảo: "Trình bày sơ bộ kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa 2005 và một số vấn đề về kinh tế hộ"

23/11/2006 - 1485 lượt xem

Trong khuôn khổ Dự án CIEM-DANIDA, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức buổi Hội thảo“Trình bày khái quát kinh tế hộ ở Việt Nam, những vấn đề có thể nghiên cứu trong thời gian tới sử dụng số liệu điều tra hộ gia đình”

Trân trọng kính mời./.