Hội nghị hội thảo

Hội thảo: “Merged model in GAMS”

29/11/2006 - 1747 lượt xem

Các học viên của khóa học là những nghiên cứu viên của CIEM, và đại diện một số viện nghiên cứu như: Viện Chính sách phát triển, Viện Kinh tế và chính trị thế giới, Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế quốc gia... Khóa học được chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Mô hình là Giáo sư Tiến sĩ Finn Tarp và Trợ lý Giáo sư Henning Tarp Jensen thuộc Khoa Kinh tế Trường Đại học Tổng hợp Copenhagen- Đan Mạch trình bày những kiến thức cơ bản về Merged Model trong các phần mềm Excel và GAMS.