Hội thảo

Hội thảo “Chiến lược thể chế nhằm cải thiện nền tảng chính sách kinh tế vi mô ở các nước Đông Á”

15/12/2006 - 1351 lượt xem

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe Tiến sỹ Philippa Dee của trường Đại học tổng hợp quốc gia Úc trình bày về nền tảng chính sách kinh tế vi mô ở các nước Đông Á, và vai trò của các quá trình và chiến lược thể chế nhằm cải thiện nền tảng này. Chuyên gia cũng trình bày về một số nguyên tắc thể chế, và đưa ra các ví dụ trong một số ngành hạ tầng cụ thể. Sau đó, tiến sỹ Võ Trí Thành của Viện NCQLKTTƯ đã trình bày về quá trình cải cách thể chế nhằm khuyến khích sự phát triển của khu vực tư nhân ở Việt Nam. Các đại biểu cũng nghe PGS.TS Phan Đăng Tuất – Viện trưởng Viện Chính sách, Chiến lược Phát triển công nghiệp - trình bày về vấn đề quán trị công ty ở Việt Nam. Trong phần cuối cùng của Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi với các chuyên gia về các khía cạnh liên quan đến cải cách và vận dụng chiến lược thể chế ở Việt Nam.