Hội thảo

Hội thảo "Tổng kết hoạt động năm 2006 và đề xuất hoạt động của nhóm nghiên cứu mô hình trong năm 2007"

20/12/2006 - 1369 lượt xem

Tham gia Hội thảo có thành viên nhóm nghiên cứu mô hình của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (NCQLKTTƯ), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, và các đại biểu đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục thống kê, Trung tâm phân tích và dự báo, Văn phòng đại diện của IMF tại Việt Nam,v.v…

Tại hội thảo, thành viên nhóm nghiên cứu mô hình đã điểm lại các hoạt động trong năm 2006, gồm: tổ chức các buổi tập huấn về Hệ thống Tài khoản quốc gia, các mô hình kinh tế lượng tại Việt Nam, xây dựng cơ sở dữ liệu, v.v; và đề xuất một số hướng mở rộng mô hình kinh tế lượng vĩ mô của Viện NCQLKTTƯ nhằm phục vụ dự báo trung hạn ở các cơ quan liên quan. Đáng chú ý, đại biểu tham dự Hội thảo đã nhìn nhận sự cần thiết phải đưa thêm các biến đại diện cho bên cung, hay sự cần thiết phải xem xét cơ chế ra chính sách, nhằm xác định các biến nội sinh và ngoại sinh một cách phù hợp.

Nhóm nghiên cứu mô hình của Viện NCQLKTTƯ sẽ xem xét những đề xuất tại Hội thảo, và báo cáo lên dự án GTZ.