Hội thảo

Hội thảo "Tái cơ cấu quản lý với quá trình phát triển về quy mô của doanh nghiệp"

22/12/2006 - 1355 lượt xem

Sau lời giới thiệu của ông Nguyễn Đình Cung, Trưởng Ban Kinh tế vĩ mô- Viện QLKT, luật sư Nguyễn Ngọc Bích có bài trình bày về "Quá trình các doanh nghiệp chuyển từ quản trị thuận tiện sang quản trị khoa học"; ông Vũ Quang Thịnh -GĐ Cty MCG trình bày về "Các giai đoạn phát triển quy mô doanh nghiệp và quá trình tái cơ cấu tổ chức và quản lý".


Tại hội thảo các đại biểu đã có nhiều đóng góp phong phú cho chủ đề quản trị doanh nghiệp