Hội nghị hội thảo

Hội thảo: "Phân cấp quản lý và vai trò của khu vực tư nhân trong lĩnh vực y tế và giáo dục"

27/12/2006 - 1502 lượt xem

Mục đích của cuộc hội thảo là thảo luận, lấy ý kiến cho Dự thảo báo cáo khảo sát của Viện về “Vấn đề phân cấp quản lý và vai trò của khu vực tư nhân trong lĩnh vực y tế và giáo dục ở một số địa phương”, các báo cáo chuyên đề của chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo của các địa phương. Trên cơ sở đó, Hội thảo sẽ đề xuất các kiến nghị về các nội dung nêu ở trên, đóng góp vào việc xây dựng Dự thảo Luật Luật Qui hoạch và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội do Viện Nghiên cứu QLKTTƯ chủ trì xây dựng.

Tham dự cuộc hội thảo có khoảng 50 đại biểu đại diện của một số cơ quan nghiên cứu và quản lý của Việt Nam như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế và đại diện của UBND tỉnh Bắc Ninh và một số đại diện các cơ quan quản lý của tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng. Khai mạc hội thảo do ông Trần Văn Tuý- PCT UBND tỉnh Bắc Ninh và PGS.TS. Lê Xuân Bá, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý KTTƯ đã nêu rõ mục tiêu và ý nghĩa của báo cáo nghiên cứu chủ đề này.

Tại cuộc hội thảo, sau khi nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu QLKTTƯ trình bày bản báo cáo, đại diện các cơ quan như Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế và đại diện các cơ quan địa phương ở Bắc Ninh và Hải Phòng đã đọc tham luận và góp ý kiến cho bản báo cáo trên và kiến nghị chủ đề trên cần tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới.