Hội nghị hội thảo

Hội thảo về mô hình "Kinh tế thị trường xã hội và sinh thái, một mô hình cho Việt Nam?"

29/03/2007 - 1576 lượt xem

Đến dự hội thảo có đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, một số trường đại học, các tổ chức của Đức tại Việt Nam, GTZ, ….

Nội dung chính của buổi hội thảo do tiến sỹ Benecke trình bày và tập trung vào một số vấn đề chính sau:

1. Bên cạnh những mục tiêu của kinh tế thị trường xã hôi và sinh thái (mục tiêu kinh tế, mục tiêu xã hội, mục tiêu sinh thái), hội thảo còn làm rõ định nghĩa kinh tế thị trường xã hội và sinh thái cũng như nhấn mạnh những yếu tố thành công cho một nền kinh tế thị trường xã hội

2. Xây dựng cụ thể kinh tế thị trường xã hội và sinh thái

 • Lập kế hoạch và điều phối
 • Thể chế sở hữu
 • Thể chế tiền tệ và tiền
 • Hệ thống tài khoá và thuế
 • Thể chế doanh nghiệp
 • Thể chế cạnh tranh
 • Trật tự xã hội

Những thách thức hiện tại

 • Toàn cầu hoá

-Quyền tự trị của các chính trị gia?

-Áp lực thông qua các quốc gia đi lên

-Dịch chuyển đầu tư

-Hiệp ước quốc tế (ví dụ WTO)

 • Bảo vệ môi trường (Kyoto +)
 • Thay đổi về nhân khẩu học

3. Điều kiện để phát triển nền kinh tế thị trường xã hội và sinh thái cần có sự phối hợp của các chủ thể

 • Nhà nước: Quy định các điều kiện khung và kiểm tra việc tuân thủ, xác định ưu tiên, bảo vệ cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, khuyến khích đổi mới, sản xuất hàng hoá công, bổ trợ và cân bằng xã hội
 • Khoa học: Phân tích hiệu quả hệ thống và môi trường, xem xét các công cụ, tư vấn chính sách
 • Nhà doanh nghiệp:năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, đổi mới, bảo vệ môi trường, hiệp hội
 • Công đoàn: điều kiện làm việc, đào tạo nâng cao, tính quốc tế
 • Xã hội dân sự: thông tin, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, quyền lợi địa phương

4. Có thể là mô hình cho Việt nam không?

Cuối cùng hội thảo xem xét và thảo luận để trả lời câu hỏi liệu mô hình kinh tế thị trường xã hội và sinh thái có phải là một mô hình thích hợp cho Việt Nam hay không và đã xoay quanh một sô câu hỏi chính:

 • Đồng nhất về mục tiêu
 • Xuất phát điểm tốt: tăng trưởng, giáo dục, cầu tiến
 • Tính tương thích của các nguyên tắc cơ bản
 • Quan điểm khác nhau về mức độ sử dụng các công cụ
 • Ứng xử kinh tế của Nhà nước, sở hữu tư nhân, cạnh tranh, trật tự xã hội (?), bảo vệ môi trường (?)
 • Ban hành Quyết sách sau khi tham vấn trong Đảng, với các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp, người lao động, người dân