Hội thảo

Hội thảo "Một số kết quả điều tra về hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2005, 2006"

10/05/2007 - 1367 lượt xem

Đến dự hội thảo có đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện sở Kế hoạch và Đầu tư một số tỉnh miền Trung và miền Nam, và các sở, ban ngành của tỉnh Khánh Hoà.

Nội dung của hội thảo tập trung vào việc công bố kết quả điều tra và tiếp nhận ý kiến góp ý cho 2 lĩnh vực lớn sau:

1. Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2005. Trong phần này, tập trung vào 6 vấn đề:

- Tính năng động và sự phát triển của doanh nghiệp: Một số yếu tố quyết định truyền thống

- Bộ máy quan liêu, thủ tục hành chính, trốn thuế

- Lao động, đào tạo và bảo hiểm xã hội

- Sản xuất, công nghệ và hiệu quả

- Xuất khẩu và cấu trúc bán hàng

- Đầu tư và tiếp cận các nguồn tài chính

2. Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Bằng chứng thu thập từ cuộc điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2006 tại 12 tỉnh. Trong phần này, tập trung vào 6 vấn đề sau:

- Tham gia thị trường lao động và các hoạt động tạo thu nhập

- Đất đai: đặc điểm, sử dụng đất, đầu tư và thị trường

- Đầu vào sản xuất nông nghiệp hiện nay

- Tín dụng

- Quản lý rủi ro

- Tiếp cận thông tin