Hội thảo

Hội thảo tiếp thu ý kiến hoàn thiện nội dung nghị định về “Giao, bán doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ”

06/07/2007 - 1317 lượt xem

Mục đích của hội thảo nhằm tiếp thu ý kiến để hoàn thiện nội dung nghị định “Giao, bán doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ”

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, bao gồm các thành viên câu lạc bộ, các cá nhân, tổ chức có quan tâm đến nội dung nghị định và một số báo chí đến đưa tin.

Tại hội thảo, ông Trần Tiến Cường - Trưởng ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp, CIEM giới thiệu nội dung bản dự thảo nghị định. Các đại biểu cũng được nghe báo cáo thông qua nội dung dự thảo của nghị định với 6 chương và 40 điều; lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp cho nội dung nghị định dưới hình thức trực tiếp và gián tiếp bằng văn bản.

Nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu ý kiến để chuyển tới Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện bản nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ.