Hội thảo

Hội thảo "Sử dụng công cụ phân tích chính sách kinh tế để đánh giá tác động môi trường tại Việt Nam"

29/11/2007 - 1131 lượt xem

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu của Khoa Kinh tế trường Đại học Tổng hợp Copenhagen Đan Mạch đã trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu về tác động có thể về mặt môi trường của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Việt Nam thời kỳ 2006-2010, lựa chọn các công cụ chính sách môi trường và vai trò của các nguồn lực tự nhiên ảnh hưởng tới phúc lợi của Việt Nam. Một số gợi ý chính sách cũng đã được kiến nghị theo hướng giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.

Các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo, đánh giá cao kết quả nghiên cứu cả về nội dung và phương pháp nghiên cứu cũng như sự phối hợp có hiệu quả cao giữa các chuyên gia nghiên cứu của Việt Nam và Đan Mạch, đồng thời các đại biểu cũng góp ý một số hướng nghiên cứu trong thời gian tới nhằm mục tiêu giúp cho công tác hoạch định chính sách về môi trường ngày càng tốt hơn