Hội thảo

Diễn đàn ERIA: "Việt Nam liên kết sâu rộng với mạng lưới sản xuất trong khu vực"

22/02/2008 - 1204 lượt xem

Từ đó đến nay, JETRO – với tư cách là Trưởng Ban thư ký ERIA – đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, đào tạo ngắn hạn và hội thảo khoa học với sự phối hợp của 15 viện nghiên cứu kinh tế trong khu vực, Ban thư ký ASEAN và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Mục đích chính của ERIA là trở thành một cơ quan nghiên cứu kinh tế quốc tế chung có nhiệm vụ nghiên cứu chính sách, hội nhập kinh tế và tư vấn những vấn đề thực tế về chính sách nhằm thúc đẩy hơn nữa hội nhập kinh tế giữa các nước trong khu vực Đông Á.

Tiếp theo các diễn đàn lớn tổ chức tại Philíppin và Xingapo, JETRO phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương – CIEM (là đại diện chính thức của Việt Nam trong ERIA) tổ chức Diễn đàn ERIA tại Hà Nội (xin xem chương trình gửi kèm). Các đại biểu tham dự Diễn đàn là các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và đại diện khối doanh nghiệp lớn ở Việt Nam và khu vực đến tham dự nhằm chia sẻ kinh nghiệm hội nhập kinh tế Đông Á của một số nước láng giềng, thảo luận và tìm ra cơ hội và triển vọng để Việt Nam tham gia tích cực hơn nữa vào mạng lưới sản xuất trong khu vực (regional production network), đặc biệt là ở khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) dọc theo Hành lang Kinh tế Đông Tây.

Tệp đính kèm:

ERIAVietnamAgenda.doc