Hội thảo

Toạ đàm: "Hai năm xây dựng và phát triển Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam"

18/03/2008 - 1190 lượt xem

Các ý kiến tại buổi toạ đàm đều đánh giá cao những nỗ lực xây dựng và phát triển VNEP thời gian qua đồng thời ghi nhận đóng góp giá trị của VNEP trong việc cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ công tác nghiên cứu hoạch định chính sách và hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam; các chuyên mục và bài viết của VNEP đã liên tục đổi mới, đảm bảo tính cập nhật, đa dạng và khách quan của thông tin. Đối với những người sử dụng tin, VNEP là một trang tin nghiêm túc và có văn hoá, cung cấp thông tin chọn lọc, đáng tin cậy về các vấn đề lý thuyết và thực tiễn của quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế. Đến ngày 15/03/2008, VNEP đã thu hút được 2.587.962 lượt truy cập. Bạn đọc của VNEP bao gồm nhiều nhóm người sử dụng tin khác nhau: các chuyên gia nghiên cứu kinh tế tại các viện và trung tâm nghiên cứu, cán bộ làm việc tại các Bộ, ban, ngành, ủy ban nhân dân,... ; giảng viên và sinh viên của 30 trường đại học trong nước và quốc tế; phóng viên của các cơ quan thông tấn - báo chí, và những người làm việc tại nhiều lĩnh vực, như: doanh nghiệp, tài chính – ngân hàng, kiểm toán… .

Để tiếp tục phát huy vai trò của VNEP trong việc cung cấp và quảng bá thông tin, đại biểu có mặt tại buổi toạ đàm cùng thống nhất với định hướng phát triển VNEP, như: thu hút sự tham gia nhiều chiều của các đối tượng sử dụng tin khác nhau, bao gồm nhà nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế,… góp phần làm phong phú và cập nhật thêm thông tin cung cấp qua VNEP; tập trung hơn nữa vào các dịch vụ đáp ứng trực tiếp và kịp thời nhu cầu thông tin đa dạng của bạn đọc, như thường xuyên tổ chức các diễn đàn, đối thoại trực tuyến về những vấn đề thời sự của nền kinh tế; đa dạng hoá các nguồn thông tin, dữ liệu và số liệu thống kê chính thức… nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đang gia tăng cùng với nhịp độ phát triển và hội nhập kinh tế của Việt Nam.