Hội thảo

Hội thảo "Xã hội dân sự Việt Nam trong thời kỳ Hội nhập và Phát triển bền vững kinh tế"

04/04/2008 - 1120 lượt xem

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều giới, ngành, cơ quan, với sự tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Chiến lược phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Thông tấn xã Việt Nam, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Báo Đầu tư, Đại sứ quán Đan Mạch, và các tổ chức trong và ngoài nước khác.

Hội thảo tập trung vào một số chủ đề chính về Xã hội dân sự:

- Các diễn ngôn quốc tế về xã hội dân sự; Quan điểm quốc tế và phân tích vai trò của xã hội dân sự ở Việt Nam do TS. Irene Norlund ( NIAS) trình bầy.

- Vai trò của xã hội dân sự trong sự phát triển của các nước phúc lợi Bắc Âu: lịch sử, kinh nghiệm, và thách thức do GS. Stein Kuhnle ( NIAS) trình bầy.

- Quan điểm quốc tế và phân tích vai trò của xã hội dân sự ở Trung Quốc do TS. Jorgen Delman, Giám đốc NIAS trình bầy.

- Xã hội dân sự trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế ở Việt Nam: cái nhìn từ trong nước do Ông Võ Khánh Vinh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam trình bầy.

Hội thảo đã kết thúc thành công và nhận được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị của các đại biểu tham gia Hội thảo.