Hội thảo

Hội thảo lấy ý kiến về bản Dự thảo Nghị định về “Tổ chức, hoạt động và quản lý các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập không vì mục đích lợi nhuận”

22/12/2008 - 1230 lượt xem

Mục đích của buổi hội thảo nhằm lấy ý kiến chuyên gia của các Bộ/ngành và các cơ quan có liên quan về bản Dự thảo Nghị định do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương chuẩn bị.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lê Xuân Bá, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Hội thảo đã nghe ThS. Vũ Xuân Nguyệt Hồng, Trưởng ban, Ban Nghiên cứu Khoa học Quản lý Kinh tế, đại diện Nhóm soạn thảo Nghị định, giới thiệu tóm tắt bối cảnh, mục tiêu, nội dung chính bản dự thảo Nghị định.

Dự thảo Nghị định gồm 6 chương, 31 điều.

Chương 1: Quy định về đối tượng, phạm vi và yếu tố xác định tổ chức sự nghiệp (TCSN) không vì mục tiêu lợi nhuận

Chương 2: Thành lập, đình chỉ và giải thể tổ chức sự nghiệp không vì mục tiêu lợi nhuận. Chương này quy định các nguyên tắc chung về thành lập, đình chỉ và giải thể các TCSN không vì mục tiêu lợi nhuận

Chương 3: Tổ chức quản lý của TCSN không vì mục tiêu lợi nhuận

Chương 4: Quản lý tài chính của TCSN không vì mục tiêu lợi nhuận

Chương 5: Quản lý nhà nước đối với TCSN không vì mục tiêu lợi nhuận

Chương 6: Điều khoản thi hành

Tới dự Hội thảo có sự có mặt của các Cơ quan đại diện của khối Bộ, Ban ngành Trung ương. Cuộc Hội thảo diễn ra sôi nổi, trao đổi thẳng thắn và khoa học, trên tình thần góp ý nhằm hoàn thiện nội dung và tính khả thi cho Nghị định trong thời gian tới.

Hội thảo diễn ra trong một sáng, tuy không thể đáp ứng tất cả những ý kiến trao đổi, tranh luận, nhưng đó cũng thể hiện sự quan tâm của các giới đối với vẫn đề mà Nghị định đưa ra. Hội thảo kết thúc trong buổi sáng cùng ngày.