Hội nghị hội thảo

Thông báo buổi Hội thảo "Đổi mới công tác kế hoạch gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế tư nhân"

13/02/2009 - 1095 lượt xem

Trong khuôn khổ thực hiện chương trình hành động Nghị quyết TW 6 – Khóa X của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng Luật Quy hoạch và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và trình Chính phủ vào cuối Quý II năm 2009.

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo “Đổi mới công tác kế hoạch gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế tư nhân”. Hội thảo được tổ chức dưới sự hỗ trợ của Tổ chức GTZ tại Việt Nam.

Trân trọng kính mời./.