Hội nghị hội thảo

Thông báo buổi Hội thảo: "Toàn cầu hóa, điều chỉnh và thách thức đối với tăng trưởng công bằng ở Việt Nam"

19/03/2009 - 1283 lượt xem

Trong giai đoạn 2008 - 2009, được sự tài trợ của Trung tâm Nghiên cứu phát triển quốc tế (IDRC), Canada, ba Viện Nghiên cứu là Viện Angelo-King (AKI) thuộc Đại học De La Salle, Philippines, Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS), Indonesia, và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Việt Nam, phối hợp thực hiện Dự án nghiên cứu về "Toàn cầu hóa, điều chỉnh và thách thức đối với tăng trưởng công bằng".
Trong khuôn khổ dự án trên, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo "Toàn cầu hóa, điều chỉnh và thách thức đối với tăng trưởng công bằng ở Việt Nam"

Trân trọng kính mời./.