Hội nghị hội thảo

Thông báo buổi Tọa đàm: "Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của người lao động tại các khu sản xuất tập trung"

24/04/2009 - 1187 lượt xem

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án "Nâng cao năng lực nghiên cứu và phân tích chính sách của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương" do DANIDA - Đan Mạch tài trợ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương chủ trì buổi tọa đàm về "Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của người lao động tại các khu sản xuất tập trung".

Trân trọng kính mời./.