Hội nghị hội thảo

Thông báo buổi Tọa đàm: "Một số nghiên cứu rút ra từ kết quả cuộc điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2007"

08/05/2009 - 1154 lượt xem

Trong khuôn khổ chương trình BSPS hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do tổ chức DANIDA tài trợ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và trường đại học Copenhagen, Đan Mạch đã triển khai khảo sát và điều tra về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 10 tỉnh thành phố ở Việt Nam. Dựa trên kết quả điều tra, nhóm nghiên cứu của trường đại học Copenhagen, Đan Mạch đã thực hiện nghiên cứu chuyên đề về "Lương và Năng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam" và "Tham nhũng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam".
Nhằm thu thập ý kiến đóng góp hoàn thiện nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp với dự án CIEM - DANIDA tổ chức tọa đàm ""Một số nghiên cứu rút ra từ kết quả cuộc điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2007".

Trân trọng kính mời./.