Hội nghị hội thảo

Thông báo buổi Hội thảo: "Công cụ rà soát và đánh giá chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật"

30/06/2009 - 1198 lượt xem

Được sự tài trợ của Dự án Hỗ trợ Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư (Chương trình phát triển Liên hợp quốc - UNDP), Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư tổ chức hội thảo "Công cụ rà soát và đánh giá chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật".

Trân trọng kính mời./.