Hội nghị hội thảo

Thông báo buổi Hội thảo: "Thực trạng tổ chức và mô hình hoạt động của các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập"

09/07/2009 - 1224 lượt xem

Để chuẩn bị xây dựng Dự thảo Nghị định "Tổ chức, hoạt động và quản lý các tổ chức sự nghiệp ngoài công lâm không vì mục đích lợi nhuận" theo sự phân công nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo "Thực trạng tổ chức và mô hình hoạt động của các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập"

Trân trọng kính mời./.