Hội nghị hội thảo

Hội thảo "Duy trì tăng trưởng cao và bền vững cho Việt nam giai đoạn 2010 - 2020" (ngày 09/6/2010, tại Quảng Ninh)

19/03/2010 - 1282 lượt xem

Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế của Việt Nam và Nhật Bản đã thảo luận các vấn đề về năng lực cạnh tranh của Việt nam và giải pháp định hướng mô hình tăng trưởng cho Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2020. Các báo cáo và tham luận trình bày tại hội thảo tập trung vào các chủ đề:

-Cải thiện năng lực cạnh tranh của Việt Nam – Phản ứng với thâm hụt thương mại với Trung Quốc

-Năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển cao và bền vững: Phân tích và kiến nghị chính sách

-Định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2020

-Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế.

Các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và các đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi và có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn và tích cực nhằm góp phần hoàn thiện thể chế cũng như nhận diện, khắc phục các thách thức, đồng thời tập trung phát triển nguồn lực cần thiết cho tương lai tăng trưởng cao và bền vững của Việt Nam.

Tệp đính kèm:

Presentation_Dinh_Van_AnVIE.ppt

Presentation_Nguyen_Dinh_CungVIE.ppt

PresentationNguyen_Ba_AnVIE.ppt

PresentationTran_Van_ThoVIE.ppt