Hội thảo

Thông báo Hội thảo “Tiếp cận bẫy thu nhập trung bình và gợi ý chính sách công nghiệp cho Việt Nam”

10/12/2014 - 1445 lượt xem

Trong khuôn khổ triển khai thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Tiếp cận bẫy thu nhập trung bình và gợi ý chính sách công nghiệp cho Việt Nam”, do giáo sư Kenichi Ohno, Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS) trình bày.

Trân trọng kính mời./.

Tệp đính kèm:

- Giấy mời

- Chương trình Hội thảo