Hội thảo

Thông báo Hội thảo về "Đánh giá mức độ sẵn sàng của Việt Nam về mặt kinh tế - xã hội trước thềm Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015"

11/12/2014 - 1429 lượt xem

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), dự kiến được thành lập vào năm 2015, là một nỗ lực hướng tới tạo dựng một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất cho các quốc gia thành viên ASEAN, gắn với thúc đẩy tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có tay nghề trong ASEAN. AEC cũng góp phần thúc đẩy kinh tế một cách công bằng, thiết lập khu vực kinh tế có năng lực cạnh tranh cao và có thể hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu. Nhằm tăng cường tham vấn và kiến nghị các biện pháp chính sách liên quan của Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, phối hợp cùng Dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP), tổ chức buổi Hội thảo về “Đánh giá mức độ sẵn sàng của Việt Nam về mặt kinh tế - xã hội trước thềm Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015”.

Trân trọng kính mời./.

Tệp đính kèm:

- Giấy mời