Hội thảo

Thông báo Hội thảo “Xây dựng thể chế kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam”

17/12/2014 - 1874 lượt xem

Thực hiện chương trình công tác xây dựng các báo cáo và đề án chiến lược quan trọng, trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Viện Phát triển Hàn Quốc; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Xây dựng thể chế kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam”. Nội dung của Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá về thể chế kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay, đồng thời tìm hiểu các kinh nghiệm quốc tế về xây dựng thể chế kinh tế thị trường và đưa ra tầm nhìn dài hạn về cải cách thể chế kinh tế thị trường cho  Việt Nam.

Trân trọng kính mời./.

Tệp đính kèm:

- Giấy mời