Hội thảo

Hội thảo “Xây dựng thể chế kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam”

22/12/2014 - 1816 lượt xem

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu của CIEM và các Bộ, ngành hữu quan, cùng đông đảo đại diện báo giới. Giáo sư Jeung Ho Kim đến từ Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc - KDI và ông Raymond Mallon, cố vấn cao cấp của Dự án Tái cấu trúc nâng cao năng lực cạnh tranh RCV là các diễn giả chính của Hội thảo, các chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh và Phạm Chi Lan trực tiếp bình luận về các báo cáo.

Ảnh: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội thảo

Theo nhận định của Giáo sư Kim Jeung Ho, Việt Nam đã duy trì tốt sự ổn định kinh tế - xã hội và vì vậy đã đạt được các thành tựu trong tăng trưởng kinh tế (nhờ sự ổn định nói trên). Việt Nam có khả năng sẽ sớm trở thành một quốc gia năng động, đa dạng, có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, trong quá trình hiện đại hóa kinh tế, Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bắt nguồn từ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng, biến động kinh tế vĩ mô, thương mại phụ thuộc vào biến động trên thị trường quốc tế, v.v..

Ảnh: Giáo sư Jeung Ho Kim Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc - KDI trình bày tại Hội thảo

Chính vì vậy, Giáo sư Kim đưa ra một số gợi ý dựa trên nghiên cứu về kinh tế thị trường, vai trò của nhà nước cũng như triển vọng của Việt Nam trong tương lai, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc chuẩn bị  từ sớm cho quá trình hiện đại hóa rút ngắn với trọng tâm là xác định một tầm nhìn giúp Việt Nam có thể huy động tích cực các nguồn lực con người nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế, như “biến Việt Nam thành một nền kinh tế có sức cạnh tranh toàn cầu.”

Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về kinh tế Việt Nam và đã tham gia tư vấn chính sách phát triển kinh tế cho Việt Nam trên nhiều diễn đàn khác nhau, ông Raymond Mallon là người rất am hiểu về kinh tế Việt Nam và dành nhiều tâm huyết với quá trình cải cách và phát triển kinh tế tại Việt Nam. Tại buổi Hội thảo, ông đã giới thiệu công trình nghiên cứu mới nhất của ông về tái cơ cấu kinh tế Việt Nam, trọng tâm là cải cách thể chế, trong đó đưa ra nhiều kết quả nghiên cứu xác đáng về nền kinh tế Việt Nam và những khuyến nghị thẳng thắn.

Ảnh: Ông Raymond Mallon, cố vấn cao cấp của Dự án Tái cấu trúc nâng cao năng lực cạnh tranh RCV trình bày tại Hội thảo

Các khuyến nghị của hai vị diễn giả quốc tế và hai chuyên gia trong nước đã được đông đảo đại biểu tham sự Hội thảo tiếp nhận và đồng tình với những trăn trở đã trình bày.

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cho biết Việt Nam đang trong quá trình nỗ lực cải cách và tái cơ cấu kinh tế, kinh nghiệm quốc tế và đóng góp của các chuyên gia tư vấn quốc tế đã được Chính phủ tiếp thu và tham khảo. Thực tế là trong thời gian qua đã có một số thay đổi đáng ghi nhận trong các chính sách quản lý kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn cần chú trọng hơn nữa để các chính sách này phát huy hiệu quả trong quá trình thực thi, nhằm mang lại những kết quả cụ thể trong chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của quốc gia cũng như của các doanh nghiệp Việt Nam./.

Nguồn: Ban Chính sách Đầu tư 

Tài liệu Hội thảo tham khảo tại đây hoặc tại Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

- Kinh tế thị trường và vai trò của Nhà nước