Hội thảo

Hội thảo “Triển khai Nghị quyết số 19: Cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam”

13/03/2015 - 1543 lượt xem

Để hỗ trợ các bộ, cơ quan, địa phương hiểu rõ phương thức xác định các chỉ số theo thông lệ quốc tế, từ đó chủ động áp dụng giải pháp tương ứng theo yêu cầu Nghị quyết 19, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện" (do USAID tài trợ) tổ chức các hội thảo: (i) Giới thiệu về phương pháp, cách thức đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới đối với Việt Nam; (ii) Giới thiệu sâu về kỹ thuật đánh giá 10 chỉ số môi trường kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải thiện các chỉ số này đối với Việt Nam; (iii) chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM chủ trì, diễn ra vào các ngày từ 12 đến 17 tháng 3 năm 2015 với sự trình bày trực tiếp của các chuyên gia Doing Business của Ngân hàng Thế giới.

Tham dự Hội thảo có ông Olin McGill – Chuyên gia quốc tế Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (USAID GIG), bà Joanna Nasr và bà Nadine Abi Chakra – Chuyên gia Nhóm Doing Business của Ngân hàng Thế giới, các cán bộ nghiên cứu của CIEM cùng đại diện các bộ ngành có liên quan, đại diện các hiệp hội,  doanh nghiệp và các cơ quan báo chí trong nước.

Ảnh: TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung cho biết, từ thực tiễn sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, việc nhận thức, hiểu biết về phương pháp tính toán, đo lường các chỉ số trong môi trường kinh doanh chưa được đầy đủ, từ đó dẫn đến việc đánh giá các chỉ số này không được thống nhất. Do vậy, mục đích của Hội thảo nhằm học hỏi phương pháp tính toán, xác định, đo lường, theo dõi các chỉ số trong môi trường kinh doanh và chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế về cải thiện môi trường kinh doanh.

Ảnh: Bà Joanna Nasr và bà Nadine Abi Chakra – Chuyên gia Nhóm Doing Business

của Ngân hàng Thế giới trình bày tại Hội thảo

Mở đầu cho chuỗi Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung trình bày tóm tắt việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, sau 1 năm thực hiện, chủ yếu xây dựng, đo lường được 5 chỉ số, đó là: chỉ số khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư, thương mại qua biên giới, cấp điện và nộp thuế.

Tiếp đến Nhóm chuyên gia Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới giới thiệu về Báo cáo Môi trường kinh doanh.

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

Kết luận phiên Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung mong muốn Nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới xem xét kỹ hơn một số chỉ số của Việt Nam trong cải thiện môi trường kinh doanh, chỉ ra những điểm còn yếu, khoảng cách còn sai lệch với hiện tại thực tế của Việt Nam  nhằm tìm ra giải pháp chung cho những thách thức mà Việt Nam gặp phải liên quan đến môi trường kinh doanh.

Trong khuôn khổ Hội thảo, đại diện Nhóm chuyên gia Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới tiếp tục trình bày các nghiên cứu sâu về 10 chỉ số trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và các ý kiến thảo luận xoay quanh những vấn đề này.

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu, CIEM

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, CIEM